Parking hotelowy

OPŁATA ZA PARKING DLA KORZYSTAJKĄCYCH Z OBIEKTU 5 ZŁ. ZA GODZ.